Privacy

Doel van de site

Deze website is een neutraal, digitaal loket waar u informatie vindt over het aanbod kinderopvang binnen de aangesloten gemeenten.

Waarom een privacybeleid?

Infano vzw vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe wij uw gegevens verwerken.

Privacyprincipes

De principes die de basis vormen van de Vlaamse digitale strategie, passen wij ook toe in ons privacybeleid.

De gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat wij uw gegevens gebruiken of informatie koppelen, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat wij gegevens opvragen. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake.

Digitaal is transparant: Wij gebruiken uw gegevens in alle openheid, geven aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via gdpr@infano.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend nemen wij alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij delen of bezorgen uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door ons? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden? Neem dan contact op met de gemeente waarvoor uw gegevens verwerkt werden.

Privacy en e-loket

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door Infano vzw, Keizerstraat 35, 1740 Ternat verwerkt in samenwerking met de verantwoordelijke kinderopvang van de deelnemende gemeente.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.